OPPLEV MER I FERIEN OPPLEV MER I FERIEN
top of page

Dette bør du huske på dersom du blir syk i ferien!

Dersom du blir 100% sykmeldt i ferien kan du ha krav på å få utsatt ferien din. Reglene for dette finner du i ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd som sier følgende:"Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt."


Oppsummert betyr dette at for å få utsatt ferien din på grunn av sykdom må du


  • Være 100% sykmeldt (det er ikke nok med delvis sykmelding)

  • Kunne dokumentere dette med legeerklæring

  • Fremme kravet om ny ferie "uten ugrunnet opphold" etter at du er tilbake på jobb.


Link til ferieloven finner du her.


Ønsker deg en fin og frisk ferie!
25 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page