OPPLEV MER I FERIEN OPPLEV MER I FERIEN
top of page

Samboeravtale - hva er det, og bør vi ha det?Hva er en samboeravtale?

 

En samboeravtale er en avtale mellom én eller flere personer som bor sammen. I denne sammenheng fokuserer jeg på samboere som er i et romantisk forhold og sånn sett lever i et ekteskapslignende forhold, men uten å faktisk gifte seg.

 

Denne avtalen sier noe om partenes økonomiske forhold, og hvordan dere ønsker å ha det under samboerskapet, og hvordan dere ønsker å fordele ting ved et eventuelt brudd.

 

Slik kan en samboeravtale se ut:
samboeravtale mal.pdf-3
.pdf
Last ned PDF • 1.11MB

 

Hva kan, skal og bør stå der?

 

Samboeres økonomiske forhold er ikke lovregulert, og dere har i utgangspunktet full avtalefrihet når det kommer til hva dere ønsker å avtale dere imellom.

 

Det som jeg mener skal stå i avtalen er hvem partene er og når den skal gjelde.

 

Dere bør også skrive noe om hvem som eier hva og hvilken eierbrøk dere har.

 

I tillegg er der et hav av muligheter til hva dere kan avtale. Dere kan avtale hvordan dere ønsker å fordele dagligutgifter, dere kan avtale om den ene skal få kompensert hjemme med barna-tid fra den andre, om det skal stå noe om forsikringer og så videre.


Laster dere ned malen over finner dere flere forslag om hva som kan stå i en slik avtale. Dersom dere fyller ut malen anbefaler jeg dere å krysse ut de tingene dere ikke fyller inn, slik at det ikke er mulig å skrive noe på i ettertid.


Husk også å oppdatere avtalen når det skjer ting som kan ha innvirkning på denne, for eksempel om dere får barn, flytter, kjøper nye ting eller eiendommer og så videre.

 

 

Avgrensning til testament


NB: Samboeravtalen gjelder kun i levende live, men det kan være et dokument som beviser hva gjenlevende er eier av og hva avdøde eide.

 

Jeg anbefaler samboere å også skrive (gjensidig) testamente. Her bør dere avklare med en jurist eller advokat hva som er lurt å ta med i deres konkrete tilfelle, fordi det kan være mange fallgruver her. Formkravene til testamenter er i tillegg svært strenge, så det er dumt om det blir kjent ugyldig på grunn av en slik feil.

 

 

Hvorfor bør vi skrive samboeravtale?

 

Det korte svaret er: for å unngå krangling og dårlig stemning (både under forholdet, men spesielt etter).

 

Jeg mener alle samboere bør ha en skriftlig samboeravtale, uansett om dere eier noe sammen eller ikke. Det er veldig lurt at dere har kontroll på hvem som eier hva, og hvordan dere fordeler ansvaret dere imellom. Denne avtalen bør være på plass før dere faktisk flytter inn sammen.

 

Har dere avklart hvem som eier hva og hvordan dere ønsker å fordele ting på forhånd kan dere redusere sjansen for en konflikt betraktelig ved et eventuelt brudd (eller arveoppgjør, siden eierforholdene er avklart).


En samboeravtale sørger for at dere får en mest mulig rettferdig fordeling ved et evt brudd. Når dere vet hvem som eier hva fra dag en så er det vanskelig å skulle mene noe annet ved et senere oppgjør. Kanskje tror den ene at hen blir medeier i boligen selv om hen betaler alle dagligdagse utgifter, mens den andre betaler på hus og andre faste eiendeler. Kanskje mener den andre at partneren får en uforholdsmessig fordel ved å bo «gratis». Det kan være mange ulike forhold som krever ulike løsninger.

 

Må vi kontakte jurist for å lage en samboeravtale?

 

Absolutt ikke! I mange tilfeller går det helt fint å opprette en god samboeravtale selv.

 

Men dersom én av dere er litt usikker, eller der er forhold som gjør at det kan bli komplisert (for eksempel at dere har barn fra før, eller den ene av dere eier allerede hus etc) så er det lurt å få veiledning fra noen som har god kompetanse på sånne ting.

 

Et viktig utgangspunkt er at begge parter skal komme godt ut av en sånn avtale.

 

Dersom dere ønsker å skrive avtalen selv så finnes det mange fine maler på nettet.

 

Dere kan også laste ned min mal, som dere finner her:samboeravtale mal.pdf-3
.pdf
Last ned PDF • 1.11MB

 


 

Ønsker dere å snakke med jurist om dette så hjelper jeg dere gjerne! Dere kan kontakte meg på e-post marie@marievoldsund.no eller telefon +47 959 20 619


Dere kan også bestille gjennomlesning av avtalen deres her.

 

 

 

 

 

 
Kommentare


bottom of page